izmir için en iyi 3 spa ve masaj salonu

İzmir Masaj Salonu Karışıklığı

İzmir Masaj Konusunda Profesyonel Masaj Yapanlar

İzmir Masaj, Masaj Salonu, İzmir Masaj Salonları, Masaj Uzman İzmir, İzmirMasajSalonu, İzmir.Masaj.Salonu,İzmir.Masaj.Salonları.,Masaj
İzmir Masaj

Hemşireler Dönemi İzmir Masaj Konusu Nasıl İlerlemiştir ?

En erken erkek ve kadın hastalıkları ve yaralanmaları tedavi ettiğinden beri, ilacın kökenleri şamanların uygulamalarına sıkıca yerleşmiştir. Hemşireliğin kökeni, manevi-dinsel ayin ve ritüellerin eski şamanik uygulamalarına sahip değildir, daha ziyade erkek tıp pratiği kurumlarına rağmen büyümüştür. Hemşirelik ilk olarak, hastalıklı fakirlere karşı erkeklerin ilgisizliğinden kaynaklanmıştır. En erken örneklerden biri ebelik uygulamasıdır. Tarihsel olarak kadın egemen bir meslek olmuştur, çünkü erkek doktorlar, forseps 17. yüzyılda icat edilinceye kadar böyle şeylerle uğraşmak istemediler.

İlk şifa veren kurumlar eski medeniyetlerin tapınaklarıydı. Çin’de, dini tapınakların bitişiğinde “şifa salonları” kuruldu ve bu yardım kurumlarında uygulanan tedavinin bir parçasıydı. Mısır ve Yunanistan’da insanlar tapınak tanrılarına dua etmek için diğer insanlardan şifa bakımı aramaktan ziyade hastalıklarıyla ya da daha fazla kederle tapınaklara gittiler. Ancak şifa bakımı verildi ve genellikle usta köleler tarafından uygulanan bazı masajlar dahil edildi. İlk başta bu köleler erkekti, ama zamanla kadınlar tapınak iyileşmelerini kontrol etmeye geldi.

Hıristiyan dönemi boyunca, hasta yoksullara uygulanan kadınlar sırasında, doktorlar, hizmetlerini ödeyemedikleri için onlarla hiçbir şey yapmak istemediler. Kilise kadınları, her türlü hastalığa yakalandı. Mesih’in öğrencileri kiliseleri düzenlemeye başladıkça, deaconesses ortaya çıktı. Genellikle din adamlarına yardım eden olgun ve dul kadınlardı. Görevleri arasında, yoksul hasta için hemşirelik vardı; zamanla hemşirelik görevleri birincil işi oldu. Ortaçağ döneminde, kilisenin vurgusu, bedeni değil, ruhu iyileştirmek olduğu için, huzursuzluklar arasında hemşirelikten söz etmiyoruz.

Modern hemşirelik, eski köklerden ya da iyileştirici uygulamalardan değil, aynı zamanda empatinin savaş alanında yaralı askerlere bırakılmasından doğmuştur. Hemşirelikte ilk talimat 19. yüzyılın ortalarında başladı, ancak hastanelerden, ana akım doktorlarından ve hatta öğretim kurumlarından gelmedi. Modern zamanlarda hemşirelik eğitimi, 1854’ten 1857’ye kadar Kırım Savaşı’ndaki savaş alanında bulunan çadırlarda başladı. Hemşire Florence Nightingale (1820-1910), yaralılara hemşirelik bakımı sağlayan savaş alanlarının yakınında ve yakınında çalışan kadınların ilk organize kadrosunu kurdu. ve hasta askerler. Nightingale onun cesur ve tartışmalı adımını atmadan önce, Dünyanın büyük ve küçük orduları, savaş meydanlarında yaralı ve hasta askerlere maddi yardımda bulundu. Aldıkları en iyi bakım, yalnız bir hekim ve asistanı ya da iki kişinin yüzlerce ve çoğu zaman binlerce askerle savaşın en kötü halleri karşısında ellerinden gelenin en iyisini yaptı.

İzmir ve küçük hemşire kadrosu, iktidardakilerin ya da savaşta bulunanların hiçbir yardımı olmaksızın Kırım Savaşına doğru yola çıktığında, dünyanın ilk savaş alanı hemşirelik bakımını kadınlar tarafından belirtildi. Böylece, modern hemşirelik geleneği ve bu tıp alanının kadın egemenliği başladı.

İzmir’in kitabında Hemşirelik Üzerine Notlar1859 yılında yayınlanmış, 1860’lı yıllara kadar hemşirelere yönelik eğitim okuluna masaj dahil edilmiş olsa da, masajın bir hemşirelik modalitesi olduğu söylenemez. Belki de 1883’de Michigan’daki Battle Creek’teki sanitariumda ilk eğitim okulu kuruldu Dr. John Harvey Kellogg, tıp direktörüdür. Masaj, sanitariumda hemşire eğitiminin önemli bir parçasıydı ve Kellogg’un 1895 tarihli The Art of Massage adlı kitabında, şimdi klasik bir masaj müfredatının ne olduğunu sağladı. On yıldan daha kısa bir süre sonra masaj, 1950’lerin hemşirelik müfredatından neredeyse yok olana kadar, 1920’lerin sonlarında kademeli olarak azalmaya başlayana kadar, her yerde hemşirelik eğitiminin düzenli bir parçasıydı.

İzmir fizik terapisinin kurucusu Hemşire Mary McMillan, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında güçlü bir masaj destekçisi oldu, ancak mesleği tıpta adım adım ilerleyerek masaj gibi uygulamalı modalitelerin azalmasına neden oldu.

İngiltere’de, İrlandalı uygulayıcı Louisa Despard’ın masaj ders kitabı, ilk kez 1911’de yayınlandıktan sonra yaklaşık 30 yıl boyunca hemşirelik okullarında kullanıldı. 1895-1935 yılları arasında, doktorlar, hemşireler ve çalışma ve eğitim çalışmalarına adanmış uygulayıcılar tarafından yayınlanmış düzinelerce kitap vardı. doktorlar, el terapistleri ve hemşireler için masaj. 1921’de İngiltere’de, Uluslararası Tıp Hidrolojisi Derneği, masajın bir parçası olduğu kaplıca tıbbını meşrulaştırmayı amaçlayan profesyonel ve politik bir organizasyon olarak İngiltere’de kuruldu.

Her iki Dünya Savaşında da masaj, savaş sonrası yaralanma terapilerinin bir parçası olarak bakım kurumu tarafından kullanıldı. Bugün, birincil modalite olarak masaj uygulayan hemşirelerin ulusal bir organizasyonu bulunmaktadır, ancak hastanelerde çalışan hemşirelerin ana akımları, hastalara artan hasta yüklerine masaj uygulamak için zamana veya eğitime sahip değildir. Masaj günümüzde bir hastane hemşiresi tarafından yapıldığında, çoğu zaman hemşirelerin hastalarına dokunmanın sağlıklı bir şey olduğuna dair derin bir mahk conmiyet kararı verdiler.

Türkiye İzmir, Yeni Zelanda ve Tazmanya’nın çalı hemşireleri, gelişmekte olan bölgeyi tamamen gelişmemişti ve tıptaki erkek meslektaşlarının eleştirilerini cesaretlendirdiler ve ilk başta misyonerler tarafından hoş karşılanmadılar çünkü Hıristiyanlığı getiriyor, ama hemşirelik. Ancak, bu ülkelerin 1911 gibi uzak bölgelerine bakmakta oldukları ellerini ve yüreklerini getirmelerine rağmen, kanıtlar sanatta eğitildiklerini gösterseler bile, masajın kendi araçlarından biri olduğuna dair hiçbir kayıt bırakmamışlardır. İngiltere’de hemşireler masaj sanatında eğitildiler ve kayıtlar İngiltere’de 1890 gibi erken bir dönemde kullanıldığını gösteriyor. Avrupa hemşireleri arasında masaj, tıbbi jimnastik ile birlikte yapıldı, ve sonunda İzmir Masaj Salonları‘nda fizik tedavi yaptığı gibi fizyoterapi gelişmesine yol açtı. Aralarında Mary McMillan’ın da bulunduğu çok sayıda iyi bilinen hemşire, Avrupa’da, dönen askerlerin Alman Çarı’na karşı savaştan tedavi edilmesinin birincil modalitesi olduğu bir dönemde Avrupa’da çalıştı ve çalıştı. Bu deneyimden, ABD Ordusu hemşirelik kurumu tarafından görevlendirilen İmar Departmanını geliştirdi.

1990’ların başında kurulan Ulusal Hemşire Masaj Terapistleri Derneği, modern medikal kurum içindeki hemşireler arasında masaj kullanımını yeniden canlandırdı ve masaj terapisi için daha geniş bir hemşirelik alanı içinde bir uzmanlık yaratılmasına yardımcı oldu. Böylece masaj, hemşirelik saflarında tarihi yerini sağlamlaştırdı, ancak hala erkek uygulayıcı tarafından hâkim olan ana tıp pratiğinin dış kenarlarında bir hareket. ”